PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ


PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZÁKAZNÍKY


1.  Kdo nese odpovědnost za vaše osobní údaje

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na osobní údaje zákazníků e-shopu na stránkách www.ready3d.store (dále jen "Ready3D"). Správcem osobních údajů ve smyslu účinných právních předpisů je společnost PRINT WITH SMILE, SE zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze pod sp. zn. H 2238, IČ: 080 36 993, Vrážská 1562/24a, 15531 Praha 5 - Radotín (dále jen "správce", nebo PWS). Pokud se rozhodnete využít služeb PWS nebo navštívíte webové stránky www.ready3d.store (dále jen "webové stránky") dochází ke zpracování osobních údajů v souladu s tímto prohlášením.

2.  Osobní údaje, které o vás shromažďujeme

Termínem "osobní údaje" v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů se rozumí informace, které se vás týkají a které nám umožňují vás identifikovat buď přímo, nebo v kombinaci s dalšími informacemi, které můžeme mít k dispozici. Tyto informace získáváme přímo od vás. Můžeme o vás shromažďovat následující osobní údaje:

 • Vaše jméno a kontaktní údaje (příjmení, křestní jméno, další jméno/jména, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní čísla)
 • Informace o vašich požadavcích na služby
 • Údaje o platební kartě
 • Komunikace, kterou si s námi vyměňujete (například e-maily, dopisy, telefonáty nebo příspěvky a zprávy na sociálních médiích)
 • Informace o tom, jak používáte naše webové stránky pomocí cookies nebo podobných identifikátorů. Cookies jsou malé informace ukládané prohlížečem na pevný disk počítače. Umožňují vám orientovat se na našich webových stránkách a nám umožňují nabízet vám takové funkce, jako je například udržení přihlášení k našim webovým stránkám. Další informace o tom, jak používáme soubory cookie a jak je můžete odstranit, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookies na webových stránkách.

3. Jak a proč používáme osobní údaje, které shromažďujeme

Vaše osobní údaje používáme pro následující účely:

 • Pro plnění smlouvy

Když se rozhodnete využít našich služeb, potřebujeme vaše osobní údaje za účelem vyřízení vaší objednávky a plnění smlouvy. Tím plníme své smluvní závazky vůči vám.

 • Abychom vás informovali o našich nabídkách, které by se vám mohly líbit

Pokud jste již dříve využili služeb PWS, můžeme vám e-mailem zasílat informace o našich nabídkách. Informace, které o vás máme k dispozici (včetně historie objednávek), můžeme využít k vytvoření představy o vašich preferencích, abychom vám posílali informace o nabídkách, které jsou přizpůsobeny přímo vám na míru. Na základě informací, které o vás uchováváme, se vám také na internetu může objevovat reklama související s PWS - Ready3D. Splňuje to naše obchodní zájmy efektivního nabízení našich výrobků. Pokud od nás nechcete dostávat marketingová sdělení (např. e-maily), prosím, kontaktujte nás. Uvedeným zpracováním sledujeme naše oprávněné zájmy, kterými jsou přímý marketing v souvislosti s vaší registrací / předchozím využitím našich služeb.

 • Pro zlepšení našich služeb, splnění našich administrativních cílů a ochranu obchodních zájmů

Mezi obchodní účely, pro které budeme používat vaše osobní údaje, patří účetnictví, fakturace, bezpečnostní a právní účely, statistické a marketingové analýzy, testování systémů, údržba a vývoj. Bude to zahrnovat použití vašich osobních údajů v zájmu splnění našich zákonných povinností, například povinnosti uchovávat záznamy pro daňové a auditorské účely.

Pokud máte námitky proti používání vašich osobních údajů pro výše uvedené účely, prosím, kontaktujte nás na e-mailové adrese sales@printwithsmile.com . Přestože je vaše rozhodnutí poskytnout nám své osobní údaje je obecně dobrovolné, pokud nám určité informace neposkytnete, nemusíme schopni splnit některé z cílů uvedených v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Například pokud nám nepředáte některé osobní údaje (například kontaktní údaje, údaje nutné pro přehlášení služeb odběru elektrické energie), nebude v našich silách řádně splnit smlouvu, kterou jste s námi uzavřeli.


4. Jak můžeme sdílet nebo převádět shromážděné údaje

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s:

 • dodavateli, kteří nám poskytují své služby, aby nám pomohli provozovat naši obchodní činnost a zlepšovat naše služby a zkušenosti zákazníků; (např. IT dodavatelé)
 • vládními orgány
 • dodavateli, jichž se plnění smlouvy mezi námi a vámi týká (např. poskytovatelé kurýrních a přepravních služeb apod.)

Údaje budeme takto sdílet pouze pro výše uvedené účely a v souladu s našimi konkrétními právními povinnostmi.

5. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje

Informace týkající se předchozího využití služeb PWS budeme uchovávat po dobu 10 let nebo do uzavření daňového auditu, podle toho, která ze skutečností nastane později. Správce může dále zpracovávat vaše osobní údaje, pokud stále dochází k plnění smlouvy. Při rozhodování o tom, jak dlouho uchovávat osobní údaje poté, co přestanete být u společnosti aktivní, vezmeme v úvahu veškeré trvalé závazky, které můžeme mít (např. uchovávání informací pro účely účetnictví), nebo dobu potřebnou k zahájení nebo obhajobě případných právních nároků. Pokud chcete znát konkrétnější časové lhůty, prosím, kontaktujte nás. Zpracovávání vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu ukončíme, pokud máte proti takovému zpracovávání vašich údajů jakékoli námitky, pokud nám oznámíte, že si nadále nepřejete, abychom dále vaše údaje pro účely přímého marketingu zpracovávali.

6. Vaše práva

Máte právo požadovat přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme, a nápravu veškerých nepřesností týkajících se vašich osobních údajů. Máte také právo omezit zpracovávání vašich osobních údajů, převést vaše osobní údaje na jiného správce, pokud to právní předpisy umožňují, nebo nechat vaše osobní údaje smazat v těch případech, kdy nám právní předpisy neukládají nadále vaše osobní údaje zpracovávat.

Pokud máte jakýkoli problém nebo stížnost ohledně toho, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje, prosím, kontaktujte nás na emailové adrese ready3d@ready3d.store. V případě, že se nám nepodaří problém vyřešit, obraťte se na Úřad pro ochranu osobních údajů na adrese: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 - Holešovice.

7.  Jak nás kontaktovat

Pokud máte jakékoli dotazy, připomínky nebo požadavky týkající se tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů, zašlete, nám, prosím, email na adresu sales@printwithsmile.com . nebo dopis na naší poštovní adresu.

 

8. Změny tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů

Můžeme pravidelně provádět změny tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Veškeré nové verze tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů zveřejníme na našich webových stránkách.